SYSTEEMOPSTELLING

Het maken van een (familie)opstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa  geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hellinger gaat er van uit dat een familie als een systeem is met een eigen dynamiek die je middels een opstelling zichtbaar kunt maken. Ieder systeem streeft naar optimaal evenwicht. Verstoringen binnen het systeem (bijvoorbeeld ernstige gebeurtenissen in het verleden) kunnen, zelfs generaties later, zorgen voor diverse problemen bij later geborenen in de familie.

Een opstelling via edelstenenlegging is een therapeutische 1-op-1 sessie waarbij een deelnemer bijvoorbeeld een familievraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk (leden van de familie) worden edelstenen uitgekozen als ‘representant’.

De deelnemer en de therapeut kunnen via de legging van de stenen informatie krijgen over situaties in een familie die er zich voordoen (of voordeden, generaties terug). Onverwerkte gevoelens, bijvoorbeeld van vervelende gebeurtenissen uit het verleden van een familielid, kunnen later geborenen (kinderen) onbewust en onbedoeld belasten waardoor ze uit balans zijn. Terugkerende ziektebeelden, angsten, hechtingsproblemen of ongewenste gedragspatronen kunnen het gevolg zijn.

Als de knelpunten aan het licht zijn gekomen tijdens de opstelling kan er, aan de hand van eenvoudige instructies van de therapeut, beweging in de stagnatie worden gebracht. Zo ontstaat er (energetisch) rust tussen de personen die de stenen vertegenwoordigen en kunnen verstoringen worden opgelost.

Niet alleen voor een familie kan een opstelling gemaakt worden. Iedere groep mensen waarmee je in verbinding staat heeft een systeem dat middels een opstelling zichtbaar kan worden. Zo kan ook een werkgerelateerde opstelling worden gedaan. Bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten met collega’s telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstellingen, maar een organisatieopstelling.
Maar ook andere situaties, thema’s of relaties kunnen via een stenenopstelling worden uitgewerkt.

Een systeemopstelling duurt gemiddeld anderhalf uur.
Kosten voor een systeemopstelling zijn € 80,-

Lees hier  en hier ervaringsverhalen van cliënten die een familieopstelling hebben gedaan via een edelstenenlegging.