Wij zijn professionals die dagelijks met huisdieren voor mensen in kwetsbare omstandigheden werken. Hierbij staan controle over gedrag en gezondheid bovenaan. Soms is het lastig te achterhalen wat een huisdier nodig heeft om optimaal te reageren op de vaak wisselende omstandigheden in de interacties tussen mens en dier. Diergedragsdeskundigen kunnen in bepaalde situaties niet helpen. 

Maar je wilt toch weten wat er in de weg zit. Is het de combinatie dierbegeleider, is er een gezondheidsprobleem of een traumatische ervaring die het huisdier blokkeert in bepaalde omstandigheden? Wij kunnen niet alles met ons verstand oplossen en maken daarom in dergelijke situaties graag gebruik van de expertise van Floor. Zij helpt ons om terug te gaan naar de taal die de dieren zelf spreken.

DIEREN | De taal die dieren spreken, Stichting ZorgDier Nederland